Projekty

 

 

W trakcie ponad dwuletniej działalności, Spółka sukcesywnie realizuje projekty z takich obszarów jak pomoc społeczna, samorozwój, postawa obywatelska i kulturowa, ochrona i promocja zdrowia czy działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wśród wielu działań pożytku publicznego, do najważniejszych projektów Innowacje Społeczne Sp. z o.o. non profit, można wyróżnić:


Program "Aktywni mieszkańcy Gminy Sicienko"

 

 


Ciekawa oferta klubu, możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności to tylko niektóre z zalet realizowanego projektu. Na klubowiczów czekają tematyczne warsztaty min. rękodzieła, warsztaty kulinarne uzupełnione spotkaniami z dietetykiem i promocją zdrowego trybu życia, warsztaty florystyczne, warsztaty tworzenia własnej biżuterii, warsztaty malarstwa, rysunku i batiku, spotkania ze specjalistami: dietetykiem, psychologiem, terapeutą, kosmetyczką mające na celu edukację seniorów w tematyce pielęgnacji skóry, diety i higieny, wzmocnienia poczucia wartości i atrakcyjności, a także wyjazdy kulturalno – edukacyjne.

 

Projekt współfinansowany jest ze srodków Programu Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

"IntelliRoom – system inteligentnego zarządzania informacjami o pomieszczeniach zgodnie z ideą internetu rzeczy (IoT)"

 

Wyrób: Inteligentny system zarządzania dostępem. Funkcjonalności: System posiadał usługę - IntelliRoom zarządzającą pracą wyświetlaczy w przedsiębiorstwie. Dostarcza informacje o zajętości pomieszczenia, składu osobowego biura, a także obrazów graficznych oraz komunikatów tekstowych prezentowanych na wyświetlaczu modułu.


Kolejna usługa - IntelliService służy do zarządzania czytnikami kart i elektrozamkami. Rozbudowana jest o funkcje powiadamiania o otwarciu drzwi oraz przyjmowania rozkazów z tego systemu

 

 W przypadku zainteresowania współpracą projektową lub doradztwem dotyczącym tworzenia projektów - zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

 

Subskrypcja newslettera