Zespół

 

 

 

 

Innowacje Społeczne jako spółka non - profit, angażuje się w różnego typu działania społeczne. Dzięki temu, stanowi ona ważne źródło wsparcia i pomocy dla osób z regionu. Naszą misją jest stworzenie przestrzeni wymiany dobrych praktyk oraz rozwój kompetencji na rzecz społeczeństwa. Spółka bierze czynny udział w wartościowych projektach dotyzcących pożytku publicznego.

 

Spółka realizuje zadania w szególności dla podopiecznych Dziennych Domów Pobytu. Główne placówki, w których spółka prowadzi usługi szkoleniowe, znajdują się na terenie Bydgoszczy, Żnina, Wierzchosławic, Inowrocławia oraz Dobrcza – zajęcia prowadzone  są m.in. z zakresu fizjoterapii, kinezyterapii, arterapii, muzykoterapii itp.

 

Innowacje Społeczne sp. z o.o. non profit to także osoby, dla których dobro drugiego człowieka jest priorytetem, dlatego ciągle poszerzamy bazę terapeutów z którymi współpracujemy, obecnie wśród nich znajdują się:

 

 Małgorzata Karwowska, Małgorzata Wójtowicz - Szefler,
Justyna Hałajczak - Zajęcia terpaeutyczne
Wojciech Wrzeszczyński - Zajęcia muzyczne
Marta Grzelczak- Zajęcia ruchowe
Agnieszka Piechocka - Konsultacje dietetyczne
Zuzanna Wójcik - Zajęcia fizjoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne
Katarzyna Jaracz - Zajęcia artterapeutyczne
Grażyna Dobrzelecka - Zajecia plastyczne
Justyna Hałajczak - Zajęcia terapeutyczne
Małgorzata Wójtowicz - Szefler - zajęcia terapeutyczne
Jolanta Garbaczewska - seminaria specjalistyczne
Joanna Jarczewska - konsultacje lekarskie
Monika Olewońska - konsultacje pielęgniarkie
Wlżbieta Wojtarowicz - zajęcia plastyczne i ruchowe

 

Reprezentację Innowacji Społecznych tworzy:
Rafał Bagrowski jako Prezes Zarządu oraz Przemysław Ziółkowski jako Prokurent Spółki.

 

 

Subskrypcja newslettera