Zapytania ofertowe

 

Tutaj znajdą Państwo informację na temat aktualnie realizowanych oraz zakończonych zapytań ofertowyc oraz poszukiwaniu partnerów gotowych na podjęcie współpracy.

 

 Zapytanie ofertowe: 

 24 października 2019 roku

 

Zapytanie ofertowe, dotyczące wykonania usługi badawwczo rozwojowej, pt IntelliRoom - system inteligentnego zarządzania informacjami o pomieszczdeniach zgodnie z ideą internetu rzeczcy (IoT).

 

Wyniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz o wyborze przez zamawiającego najkorzystniejszej oferty

 

Zwycięzca:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, data wpłynięcia oferty: 31.10.2019 r. Cena brutto: 123 000,00 zł 

Subskrypcja newslettera